Pubers- & Oudercoach 11-18 jaar

Ik motiveer de ouders om een andere aanpak te kiezen & aanwezig te zijn.

Hoe ik te werk ga

Ik motiveer de ouders om een andere aanpak te kiezen, aanwezig te zijn zonder tot (enige vorm van) geweld over te gaan, verzetten tegen onacceptabel gedrag en het belang van verbinding en herstel van de relatie. Ook wel de methode geweldloos verzet en nieuwe autoriteit genoemd.

Nieuwe Autoriteit (oftewel verbindend Gezag) en Geweldloos Verzet is gebaseerd op gerichte aandacht, aanwezigheid, nabijheid en interesse en is tegen iedere vorm van geweld. Fysiek geweld en het gebruik van dreigende, vernederende of beledigende woorden worden vermeden, escalaties worden voorkomen.

Ik biedt tools aan het verzet een houding van de opvoeder die bestaat uit contact, samenwerken met het kind of de jongere vanuit een relatie: een houding die gebaseerd is op volhouden in plaats van winnen, een houding vanuit gezag in plaats vanuit macht.

Leidend is het besef dat we geen controle hebben op het gedrag van de ander. Wel hebben we controle over ons eigen gedrag en bij wat welke interventies wij kunnen inzetten. De focus wordt verlegd van gehoorzaamheid van het kind naar (ouderlijke) zelfcontrole. In plaats van het destructieve gedrag van de kinderen proberen te buigen, bieden opvoeders hier weerstand tegen.

De opvoeders richten zich op hun eigen kunnen van het escalatieproces en nemen hiervoor de verantwoordelijkheid. Dit vraagt om bewustwording, zelfreflectie en emotieregulatie. Het doel om onmiddellijk het kind te veranderen mag losgelaten worden. De opvoeders nemen echter wel de instelling “ik ben je ouder en blijf je ouder”.

De nadruk wordt gelegd op de kracht van ouders: om door te zetten en om weerstand te bieden op een vastberaden en niet-aanvallende manier. Opvoeders moeten ver wegblijven van macht en het verkrijgen van dominantie.

Pubers en de kunst van het loslaten…

Herken jij dit?

  • Je loopt thuis vast met je kind/puber
  • De sfeer thuis wordt bepaald door de puber
  • Niet ouders maar de kinderen zijn thuis de baas
Maar…

Het kan ook anders!

  • Blijvende verandering in je gezinssituatie
  • Door opvoeders een nieuwe vorm van autoriteit aan te leren kunnen je een positieve relatie aangaan jouw kind
  • Voorkom escalaties, gecombineerd met een actieve en positieve ‘ouderlijke’ aanwezigheid
  • Het gebruik van geweldloos verzet bij zeer uiteenlopende probleemsituaties
Reviews

Wat zeggen klanten over mij?

faq

Veelgestelde vragen

Wat doet een kindercoach?
Een kindercoach biedt hulp voor kinderen, tieners en hun ouders als er een vraag is over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind. het is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp. Het kind staat centraal.
Wanneer ga je naar een kindercoach?
Kindercoaching helpt kinderen, jongeren en hun ouders om zich bewust te worden van zichzelf, hun eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Dit levert een bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Inzicht in jezelf, weten wat je kunt en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
Wordt kindercoaching vergoed?
in de meeste gevallen wordt kindercoaching niet vergoed. Een enkele keer wil een zorgverzekeraar wel een deel vergoeden. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.
Heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Nee, je hebt geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Je kunt op eigen initiatief contact met kindercoach Manon.

Wat kost het per uur?

De telefonisch intake is gratis.
Het kennismakingsgesprek €70,- incl btw (maximaal een uur).
Coach gesprek €70,- incl btw (55/60 min).

Hoe gaat een kindercoach te werk?
Een kindercoach is er om te helpen als kinderen problemen hebben. Zij helpen bij problemen zoals faalangst, drift, onzekerheid en pesterijen. Dat doen zij door niet alleen de kinderen met problemen te helpen, maar ook de volwassenen in hun omgeving te leren met hun kinderen om te gaan.
Wat betekent geweldloos verzet?
Bij geweldloos verzet ligt de nadruk op controle over het eigen handelen van de volwassene. Dit is nodig om escalatie te voorkomen of stop te zetten. als de communicatie niet meer positief verloopt, en de situatie dreigt te escaleren, tonen opvoeders ze zich verzetten tegen escalerend gedrag.
Waarom werkt geweldloos verzet?
De focus van Geweldloos verzet is het minderen van de onmacht van ouders en begeleiders die te maken hebben met een jongere met gedragsproblemen. De methodiek richt zich dus niet in eerste instantie op het minderen van probleemgedrag.
Waarom nieuwe autoriteit?
Redenen om te kiezen voor nieuwe autoriteit: Zichzelf onder controle te houden en zich bewust te zijn dat men enkel zijn eigen gedrag kan besturen en niet het gedrag van een ander. zich te verzetten tegen iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag op een niet-escalerende manier, kracht en vastberaden.

Meer info

Wil je meer weten of kindercoaching iets voor jou en je kind is, bel dan voor een gratis kennismaking gesprek.